49. Praznik terana in pršuta, Dutovlje

Nastop na prireditvi.